Не за ГМО

Активностите во рамки на нашата кампања „НЕ за ГМО“ следете ги и на нашата Facebook страна.

Листа на 40 студии со кои се докажува, штетното влијание на ГМО врз здравјето на консументите.

SF.GMO-Lista-na-studii-za-vlijanieto-na-GMO-vrz-zdravjeto.pdf