Донирај

Вашата донација во кој било износ веднаш ќе биде ставен  ќе расте и ќе ги подржува Слоу Фуд проектите во Македонија. Вашата подршка ќе ни помогне:

  • Заштита на загрозените видови на храна и биодиверзитет низ проектите во дирекна подршка на малите призводители
  • Ополномоштување на  заедниците за храна во Тера Мадре мрежата со координирање на регионалните настани, давање шанса за дискусија, споделување на искуства, интергенерациски размени и градење на зедници.
  • Финансирање  на проекти за едукација за храна, училишни градини и други иницијативи со училиштата, болниците и заедниците за зголемување на разбирањето на врската помеѓу здравјето, локалната култура на храната, земјоделството и животната средина.