Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Конгрес на Слоу Фуд Македонија

Архива на документи од основачкиот конгрес на Слоу Фуд Македонија, одржан на 14 април 2018 година во Скопје
 

 1. Декларација „Нашата храна, наша иднина“
 2. Правилник за конгрес
 3. Акт за основање
 4. Записник од прв конгрес
 5. Листа на присутни делегати
 6. Листа со членови на органите на конгресот
 7. Листа со предлози за членови на Национален одбор
 8. Записник на изборна комисија
 9. Записник од верификациона комисија
 10. Резултати од гласање за избор на Национален одбор
 11. Завршен говор Николче Николовски, избран член во Национален одбор
 12. Делегирање за член на Национален одбор, претставник на Слоу Фуд Интернационал
 13. Записници од Сообранија на конвивиуми и делегирање на делегати за конгресот:
  • Битола
  • Богданци
  • Валандово
  • Водно
  • Гевгелија
  • Дојран
  • Осогово
  • Скопје
  • Тиквеш