Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Слоу Фуд Интернационал

Документи на Слоу Фуд Интернационал, од особена важност за меѓународната мрежа. Слоу Фуд Македонија во целост ги применува во националните регулативи и програми.

1. Статут на Слоу Фуд Интернационал
2. Декларација од ЧенгДу
3. Манифест на Слоу Фуд
4. Манифест за квалитет
5. Манифест на Арка на вкусови
6. Манифест за едукација
7. Манифест на суровото млеко