Лидер.мк: Стоп за генетски модифицирана храна

Загадување на почвата и биодиверзитетот, уништување на автохтоните сорти, загрозување на здравјето. Ова се дел од последиците на употребата на генетски модифицираните организми. ГМО се добива кога се менуваат гените на растенијата и животните, не настанува природно, а нашето тело може да реагира со создавање на разни болести. Токму затоа група млади луѓе под мотото “ Стоп за генетски модифицираната храна“ денеска организираа ликовна колонија . Младите уметници преку своите уметнички вештини го изразуваа своето мисење против ГМО. Тие од денеска започнуват кампања која има за цел граѓаните да се информираа што се генетски модифицирани организми.

“Здружението на млади за заштита промоција и едукација на храна “Слоу фуд млади“ ги обединува младите за поддршка на традиционалната исхрана и традиционалниот начин на производство. Во модерното општестто ГМО храната завзема се поголем замав и се изостанува здравиот начин на исхрана. Затоа започнуваат кампања против ГМО во Македонија, настанот што се одвива денеска е почетокот на кампања. Целта е луѓето да се запознаат што е ГМО бидејќи голем дел од населението не знаат“ изјави Катерина Ралевска, Слоу фуд Млади на Македонија.

“Во Македонија официјално според сите релевантни институции нема ГМО во посевите , од увозните производите можеби, но тоа е контролирано од лабораторијата за ГМО при Факултетот за земјоделски науики. Лидери на ГМО е Америка, таму е започнат овој процес , но има и во Европа “изјави Шенаи Скендероска, дипломиран инжинер по прехранбена технологија.

www.lider.mk