Прирачник за производство на слатко од диви смокви

Водич за производителите од президиумот Слатко од диви смокви
© ЗГ „Екоросалес“, 2012