Вода

Излистани статии: 1
Словенија ја додаде и водата во уставот, како основно право за секој граѓанин
21/11/2016 | Парламентот на Словенија го усвои амандманот со кој се прогласува снабдувањето со чиста вода за “јавно добро управувано од страна на државата” и “не пазарна стока” Словенија го измени уставот за да го овозможи пристапот до вода за пиење, како основно право за сите граѓани и да го спречи нејзиното комерцијализирање. Со 64 гласа ЗА…...