Slow Meat

Излистани статии: 2
Колку месо јадеме?
29/04/2016 | Во втората половина на дваесеттиот век, глобалната потрошувачка на месо се зголеми за пет пати, зголемувајќи се од 45 милиони тони месо консумирани во 1950 година до сегашните 250 милиони тони. Според проценките на ФАО, оваа бројка би се удвоила до 2050 година. Просечната потрошувачка на месо денес во индустриски развиените земји е 224 грама…...
Кога хигиенските регулативи го ограничуваат квалитетот
29/04/2016 | Производството на безбедна храна е неприкосновено, но кога стандардите се применуваат без флексибилност, регулативите за хигиена и пакување можат да доведат до правење повеќе штета кон локалните производи отколку да се добие некоја придобивка за безбедноста на храната. Сите ние, 15 души се трудиме некако да се сместиме во малата месарска работилница на Христо Костоски, додека…...