Документи и извештаи

 

Документи:

Статут на Слоу Фуд Битола: MK, EN

 

 

Извештаи:

Годишен финансиски извештај: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017