Кога купуваш, мисли со главата!

Кога купуваш, мисли со главата!

Кога купуваме прехранбени производи на нашиот избор влијаат многу фактори, најчести се цената, рекламата, личниот вкус и здравствените придобивки. На останатите фактори – кои што влијаат на нашиот избор, а воедно и на животната средина, локалната економија и пејзажот – многу малку им се обрнува внимание, но и тие се исто така важни.
Овој краток водич ќе Ви помогне да бидете повеќе свесни за последиците од Вашиот секојдневен избор.
На пример, ќе Ви укаже на тоа како купувањето на локални производи помага врз развојот на земјоделството и економијата во регионот каде што живеете и како купувањето само на потребните производи и производи кои не се пакувани или спакувани во материјали кои се рециклираат придонесуваат во намалување на отпадот и загадувањето.

© Slow Food, 2014