Кон потеклото на вкусот

Сензорно едукативното патување ,,Кон потеклото на вкусот“ беше направено со цел да се спроведе еден едноставен, но фундаментален пристап кон дегустацијата. Низ учеството во игрите, овој курс ја спроведува можноста да ги тренираш твоите сетила и да стекнеш еден основен вокабулар за нив. Ова патување е поделено на три дела: информативно ( видео), дидактичко (сензорно патување) и дегустација (работилници за вкусот). Првиот дел, видеото, илустрира како функционираат нашите сетилни органи и како да стекнеме знаење за да ги вежбаме истите. Вториот дел, ги сведува сетилата на шест степени, со активности, кои имаат за цел да го извежбаат секое сетило.

Третиот дел е тестирањето или дегустацијата, кое ти овозможува да го примениш во пракса она што си го научил во претходните делови со комбинирање на сетилата. Ова патување не се одвива според однапред определен метод, туку нуди флексибилни алатки кои што можат разумно да бидат интегрирани, врз основа на локалната култура на поединецот.

Публикацијата симни ја од тука.

©Slow Food, 2013