Галерија: Slow Wine концепт – поднебје

Slow Wine концептот застапува вина кои се одраз на поднебјето и автохтоните сорти на грозје.