Нашиот заеднички избор, може да влијае на начинот на кој се одгледува и произведува храната, со цел на Светот да му се овозможи  здрава, чиста и квалитетна храна.