Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Вашата донација во кој било износ веднаш ќе биде ставен  ќе расте и ќе ги подржува Слоу Фуд проектите во Македонија.

Вашата подршка ќе ни помогне:

  • Заштита на загрозените видови на храна и биодиверзитет низ проектите во дирекна подршка на малите призводители
  • Ополномоштување на  заедниците за храна во Тера Мадре мрежата со координирање на регионалните настани, давање шанса за дискусија, споделување на искуства, интергенерациски размени и градење на зедници.
  • Финансирање  на проекти за едукација за храна, училишни градини и други иницијативи со училиштата, болниците и заедниците за зголемување на разбирањето на врската помеѓу здравјето, локалната култура на храната, земјоделството и животната средина.