shqip.republika.mk: Sllou fud do të shërbejnë hallvë dhe sherbet për festën e Bajramit

Me rastin e festës së Bajramit, organizata rinore Sllou fud Të rinjtë -Maqedoni organizon ngjarje Eat In Bajram Mubarak. Ngjarja do t’Ipërfshijë të rinjtë në aksion të përbashkët për ruajtjen e ushqimit

tradicional dhe reçetave lokale.

“Kësaj radhe, entuziastët e rinj do të përgatisin hallvë, e cilatradicionalisht shërbehet për këtë festë dhe do t’ua ndajnë kalimtarëve tërastit. Krahas hallvës, kalimtarët do të kenë mundësi të ëmbëlsohen mesherbetin aromatizues, i cili gjithashtu është simbol i kësaj feste”, thonë

organizuesit.

Qëllimi themelor i ngjarjes që do të mbahet në platonë tek hyrja eÇarshisë së Vjetër, është promovimi i ushqimit tradicional ndërmjet tërinjve dhe ruajtjen e tij. Gjithashtu, përmes ndarjes së ushqimitmundësohet edhe ndërlidhja e të rinjve nga të gjitha nacionalitetet dhe

religjionet.

Sllou fud Të Rinjtë Maqedoni është organizatë rinore e cila punon nësuaza dhe në pajtim me filozofinë dhe parimet e Slow Food dheangazhohet për mbrojtjen, promovimin dhe edukimin për ushqim.Qlllimi I tyre është ushqim i pastër ekologjik dhe i shëndetshëm për të gjithë, qëprodhohet në mënyrë lokale tradicionale.

Објавено на: 16/07/2015
Медиум: https://shqip.republika.mk/