Конгрес на Слоу Фуд Македонија

Архива на документи од основачкиот конгрес на Слоу Фуд Македонија, одржан на 14 април 2018 година во Скопје
 

 1. Декларација „Нашата храна, наша иднина“ MK | ЕN
 2. Правилник за организирање на Основачкиот конгрес
 3. Акт за основање на Слоу Фуд Македонија
 4. Записник од прв конгрес
 5. Статут на Национална организација Слоу Фуд Македонија
 6. Стратешки план 2018-2020
 7. Листа на присутни делегати
 8. Листа со членови на органите на конгресот
 9. Листа со предлози за членови на Национален одбор
 10. Записник на изборна комисија
 11. Записник од верификациона комисија
 12. Резултати од гласање за избор на Национален одбор
 13. Завршен говор Николче Николовски, избран член во Национален одбор
 14. Делегирање за член на Национален одбор, претставник на Слоу Фуд Интернационал
 15. Записници од Сообранија на конвивиуми и делегирање на делегати за конгресот:
  • Битола
  • Богданци
  • Валандово
  • Водно
  • Гевгелија
  • Дојран
  • Осогово
  • Скопје
  • Тиквеш