Слоу Фуд Македонија

Документи на Слоу Фуд Македонија, кои се однесуваат на функционирањето на националната организација и целата мрежа во Република Македонија.

1. Статут на Национална организација Слоу Фуд Македонија
2. Стратешки план 2018-2020
3. Шема на Организациона структура на Слоу Фуд Македонија – МК | ЕN
4. Деловник за Национален одбор
5. Деловник за Национален совет
6. Правилник за работа на секции
7. Правилник за прибирање на фондови
8. Правилник за употреба на лого
9. Правилник за издаваштво

10.Правилник за утврдување на одговорност

11. Членови на Национален одбор
12. Членови на Национален совет
13. Вработени и соработници во Извршна канцеларија