Слоу Фуд Интернационал

Документи на Слоу Фуд Интернационал, од особена важност за меѓународната мрежа. Слоу Фуд Македонија во целост ги применува во националните регулативи и програми.

1. Статут на Слоу Фуд Интернационал
2. Декларација од ЧенгДу
3. Манифест на Слоу Фуд
4. Манифест за квалитет
5. Манифест на Арка на вкусови
6. Манифест за едукација
7. Манифест на суровото млеко

8.Maнифест на Slow Wine – Добро, чисто и правично вино