Здружени во коалиција за клима за поамбициозни климатски политики

agricoltura_campi_fieno
Коалицијата за клима ќе делува на повеќе фронтови и сектори истовремено и ги повикува на соработка сите кои сметаат дека можат да придонесат на патот кон еколошка трансформација на целото општество ©Slow Food архива

Се формира коалиција за клима од граѓански организации, меѓу кои и Слоу Фуд Македонија, кои работат на едукација и информирање за овие теми со цел зголемување на учеството на граѓаните во носењето на одлуки и мониторирање на спроведувањето на истите.

Коалицијата за клима ќе делува на повеќе фронтови и сектори истовремено и ги повикува на соработка сите кои сметаат дека можат да придонесат на патот кон еколошка трансформација на целото општество.

Климатските промени се вистински предизвик за сите влади и носители на одлуки, но притисок од јавноста е многу потребен со цел носење на поамбициозни климатски политики како и обезбедување на финансии за спроведување на истите. Потребни ни се силно информирани граѓани и поврзани граѓански организации кои ќе можат да делуваат брзо и заеднички.

„Започнуваме една убава приказна наречена граѓанска Коалиција за клима која се надеваме дека ќе расте и ќе ги опфати сите сектори во земјата, бидејќи климатските промени се интерсекторско прашање кое навлегува во сите сфери на општеството. Ваквата коалиција ни е повеќе од потребна сега кога опоравувањето од КОВИД-19 кризата треба да значи зелен развој и раст на „еколошка“ економија, односно индустрија која нема да загадува и да прави штета. Заштита на здравјето и добросостојбата на граѓаните треба да биде приоритет и токму затоа одбравме на Светскиот ден за борба со опустинувањето и сушата да информираме за коалиција“- рече Ана Чоловиќ Лешоска од Еко-свест.

Коалицијата за клима започнува со 11 членови- граѓански организации, меѓу кои и мрежата на Слоу Фуд Македонија кои заедно работеа на стратешките документи на оваа коалиција и кои имаат значајно искуство во работење на теми поврзани со климатските промени.

„Мисијата на Коалицијата е локална синхронизирана акција и силно општествено влијание и трансформација преку градење климатска култура. Целта се остварува преку грижа и почит кон локалните природни вредности, солидарност кон други иницијативи (локални и глобални), климатска акција и одговорност кон планетата. Визијата на Коалицијата е обезбедување на квалитетен животен стандард на луѓето во благосостојба со животната средина, систем базиран на стандарди и безбеден за климата (Нискојаглеродна трансформација) и подигнување на климатската култура што ќе ја издигне Македонија како пример за регионот“ образложи Кристина Бужароска од фондацијата ЦНВП, долгогодишен партнер на Еко-свест и еден од основачите на новата Коалиција.

„Потребно беше да го зголемиме знаењето за климатските промени пред сè на граѓанскиот сектор засегнат од овие теми на локално ниво за да создадеме заедничка платформа која ќе може да биде рамноправен партнер во носењето одлуки за клима и дефинирање на приоритетни области на национално и локално ниво. Од голема важност е граѓаните да учествуваат во одлуките за инвестиции во насока на праведната транзиција која ќе осигура дека никој нема да остане без работно место и дека целиот систем и општество ќе прераснат во еколошки. Локалните членки се оние кои ќе обезбедат учество на локалното население во овие процеси.“ – вели Елена Николовска од Еко-свест.

Конвенционалниот систем на храна е третиот најголем фактор за зголемување на климатските промени. Истовремено е  предизвикувач и жртва. Дали новиот концепт треба да почива на техниките на екстензивниот модел на земјоделство? ©Slow Food архива

Слоу Фуд Македонија и нашата глобална  мрежа со години ја актуелизира тема преку кампњата „Храна за промени„ – која има за цел да го насочи фокусот на климатските промени и нивната поврзаност со системот на храна кој моментално се наоѓа на маргините на дискусијата. Иако, редовно го слушаме терминот климатски промени, често се потфрлува во експлицитноста, што кај некои доведува до недоверба и простор за сомнеж. Секојдневните промени како зголемениот број урагани, суши, поплави и екстремни температури кај луѓето делуваат помалку апстракно и далечно од еден едноставен акт како што е јадењето. „Земјоделството, производството и консумацијата на храна игра значајна улога во климатските промени, истовремено тие се и првата жртва на климатските промени. Конвенционалниот систем на храна е третиот најголем фактор за зголемување на климатските промени, сепак специфично за овој систем е таа циклична природа на проблемот, каде што предизвикувачот е и жртва“ изјава од Билјана Митреска, програмски координатор во Слоу Фуд Maкедонија.

Ова е причина плус да делуваме повеќе од било кога и тоа здружено.

Климатската криза, но и пандемијата нè научија дека е потребно вклучување на сите чинители од општеството во донесувањето одлуки, бидејќи сите треба заедно да работат за да ги искоренат штетните навики и да изградат нов систем кој ќе биде солидарен и еднаков за сите. Токму затоа оваа Коалиција за клима е отворена за сите кои сметаат дека можат да придонесат на патот кон оваа еколошка транформација на нашето општество.

Сите заинтересираните здруженија и поединци,  може да ни се придружат и да не искомуницираат: info@slowfood.mk