Основната филозофија на Slow ..

Испумпувањето, филтрирањето и додавањето на адитиви ..