Медиа Центар

Слоу Фуд Македонија

деск за комуникации:

 

  Анита Главевска

  press@slowfood.mk

  П.Факс 27, 7000 Битола,
Република Македонија

Слоу Фуд Интернационал

канцеларија за прес:

 

  Paola Nano

  p.nano@slowfood.it

  Via della Mendicità Istruita, 14 Bra(CN),
Italy