Гевгелија

Слоу Фуд Тера Гевгелија

контакт:

конвивиум лидер: Костадинова Антигона
7 Ноември, бр. 125б
1480 Гевгелија
тел: +389 78276086
меил: kostadinovaani@yahoo.com