Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Слоу Фуд вклучува милиони луѓе кои се желни за добра, чиста и правична храна. Нашата мрежа од готвачи, млади, активисти, фармери, рибари, експерти и академици се состои од серија подмрежи:

Мрежа од околу 100.000 Слоу Фуд членови
Тера Мадре мрежа од 2.000 заедници за храна кои практикуваат мали производства и одржлив развој на квалитетна храна низ целиот свет
Слоу Фуд Младинска Мрежа (СФММ)
Универзитет за Гастрономски науки
Домородна Тера Мадре Мрежа која поврзува заедници и организации од целиот свет.