Извршна канцеларија:

Извршната канцеларија е одговорна за програмските, комуникациските и административните активности, преку кои организацијата ги спроведува своите цели и  институционални обврски. (член 21 Статут на СФМК).

Програмски сектор:

Емилија Неделковска

Емилија Неделковска

програмски координатор

Координатор за активности за зачувување на биодиверзитетот, мапирање и докумнетирање во Арка на вкусови,  воспоставување на Президиуми и поддршка и лобирање за малите производите и анализа на законска регулатива и земјоделска политика

Elena Karovska

Елена Каровска Гошевска

програмски координатор

Координатор за активности за зачувување на биодиверзитетот, воспоставување на Президиуми и поддршка, кампања за  и лобирање за малите производите

Biljana Mitrevska

Билјана Митревска

програмски асистент

Лидер на Слоу Фуд Млади Македонија, мобилизација и активизам за храна  и координатор на кампањата „Храна за промени“

Katerina Jordanovska

Катерина Јордановска

програмски асистент

Асистент во програмата „Училишни градини“ и во кампањата „Храна за промени“

Tanja Velickovska

Тања Величковскa

Веб администрација и развој

Сектор за комуникации:

Marjan Kostadinovski

Марјан Костадиновски

Планови за комуникација  и креирање на содржини.

Vanja Todorovska

Вања Тодоровска

Креирање на содржини за комуникација, раскажување на приказни и кампањи

Сектор за административно-финансиски работи:

Anita Glavevska

Анита Главевска

Сервис за членови и административно работење

Slobodanka Veljanovska

Слободанка Велјановска

финансиско работење