Слоу Фуд Македонија

Мрежата на Слоу Фуд Македонија ја сочинуваат:

  • Националната организација Слоу Фуд Македонија која ја координира целата мрежа на организацијата во Република Македонија и
  • Мрежата на конвивиуми, локални здруженија на членови на Слоу Фуд, кои делуваат на локално и регионално ниво.