Сеуште не започнал летниот распуст за Училишните градини

Завршувањето на школската година е идеален период за сумирање на досега постигнатото во Училишните градини, но и за подготовка на планови за продолжување на активностите од следната школска година.

 Ова е особено важно сега, во период после подолго отсуство на поголем дел на учениците во училишните клупи и дворови. За таа цел тимот за едукација Слоу Фуд Македонија, реализираше  дводневен семинар на  17-18.06 2021 година на тема „Развој на едукативни активности на Слоу Фуд во Основните училишта“, кој се одржа  во Лејк Вју ресорт, Отешево, Преспа.

На семинарот се работеше на проширување и зајакнување на капацитетите на работниот тим, се согледаа позитивните достигнувања, се даваа предлози за подобрување на квалитетот и ефикасноста во имплементацијата на програмата Училишни градини. Во текот на семинарот се иницираше подготовка на акциски план согласно согледаните јаки и слаби страни од извршената евалуација и согласно искуствата од претходните проекти во програмата.

Една од следните активности е комуникациски план и кампања за промоција на програмата Училишни градини © Slow Food Macedonia

Семинарот истотака придонесе за подобрување на компетенциите за изнаоѓање на донатори кои ќе го поддржат процесот на креирање на Училишни градини и нивна примена како алатка за едукација на учениците. После семинарот до крај на месец октомври ќе се креира и комуникацски план за промоција на програмата Училишни градини.

Реализацијата на семинарот беше во рамки на проектот „Зелен полигон за едукација, алатка за јакнење на еколошката свест, втор чекор“ кој го реализира Слоу Фуд Водно, Скопје финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање.