Годишни извештаи

Преглед на годишни наративни и финансиски извештаи на националната организација и конвивиумите кои се дел од мрежата на Слоу Фуд во Македонија.

Слоу Фуд Македонија:2018, 2019, 2020, 2021,

Слоу Фуд Битола: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019 , 2020 , 2021 ,

Слоу Фуд Водно:
Слоу Фуд Осогово:
СФММ: