Годишни извештаи

Преглед на годишни наративни и финансиски извештаи на националната организација и конвивиумите кои се дел од мрежата на Слоу Фуд во Македонија.

Слоу Фуд Македонија:
Слоу Фуд Битола: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Слоу Фуд Водно: